Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. mars 2021 kl. 15:15

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Reguleringsplan (områdeplan) Mjølfjell - Brandset skyte- og øvingsfelt - offentleg ettersyn

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 017/17, vedteke at framlegg til områdeplan for Mjølfjell – Brandset, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Føremålet med planarbeidet er å avklare og fastsette ramme for vidare drift. Arealet ligg innanfor Nærøyfjorden landskapsvernområde. PLanen er lagt tu til offentleg ettersyn i perioden 07.04.2017-19.05.2017.

Saksutgreiing frå plan og utvikling
Plankart
Planomtale med vedlegg

Planframlegg og saksutgreiing er og tilgjengeleg på kommunetorget i rådhuset.

Merknadar til planframlegget sendast innan 19.05.2017. til Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland.
Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 32, e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.