Søknad om støtte til landstraum

Aurland hamnevesen KF leverte 15. september søknad om støtte frå Energifondet (ENOVA) til å etablera landstraum til cruiseskip.

Aurland kommune ynskjer å etablera landstraum for cruiseskip som ligg til kai i Flåm.
Flåm har kring 150 cruiseskipanløp pr. år. Godt over 100 av desse ligg til kai.

Eit landstraumanlegg inneber store investeringar til framføring av straum og etablering av tekniske anlegg.

Aurland hamnevesen har utarbeidd søknaden i samarbeid med relevante kompetansemiljø innan energiforsyning og miljø.

 

Aurland Hamnevesen
Foto: Aurland hamnevesen KF
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland