Radonmålingar syner no verdier på i underkant av 100 Bq, etter at anlegga er satt i drift.

Aurland kommune tek sikte på å  opne Heradshuset igjen i slutten av denne veka.

Sjå også: Heradshuset mellombels stengd frå i dag kl. 15.00