Bilferje Kaupanger – Gudvangen

1.juni starta selskapet Fjord 2 AS bilferjerute Kaupanger – Gudvangen. Ruta med ferje M/F Skånevik skal gå fram til 30. september.

Ordførar Noralv Distad er svært glad for at Fjord 2 fekk på plass dette viktige tilbodet, og vonar det vert ein suksess slik at det kan gå vidare også dei komande åra.

Ved fyrste avgang frå Kaupanger var ordføraren på plass og overleverte blomehelsing til Fjord 2 ved Arne Glenn Flåten.  Det var gledeleg å sjå at det allereie på fyrste turen var nesten full utnytting av kapasiteten.

Rutetider finn ein her www.fjord2.no

Oppstart bilferje Kaupanger – Gudvangen
Ordførar Noralv Distad overleverte blomehelsing til Fjord 2 AS ved Arne Glenn Flåten
Oppstart bilferje Kaupanger – Gudvangen
Oppstart bilferje Kaupanger – Gudvangen
Bilferje Kaupanger – Gudvangen
Rutetider finn du på www.fjord2.no

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland