8. jan. 2021 kl. 14:30

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Dokumentoversyn Sogn Jord og Hagebruksskule

Verdiskapning for framtida

 Sogn Jord- og hagebruksskule  (SJH) skaper verdiar for fra framtida. Her er ein kort presentasjon av SJH (link).  Aurland kommune har allereie gjeve tilsegn om støtte (link).  Kommunen har lagt til grunn at ei stifting kan stå for investeringa (link). Sogn og Fjordane fylkeskommune skal handsama sak om SJH i juni, fylkesutvalet vedtok i 2013 rammer for engasjementet (link).  Investeringsbehovet går fram av kostnadsoverslag (link).  Det faglege innhaldet er gjort greie for i rapport utarbeidd på oppdrag frå Aurland kommune (link).   

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland