Aurland barne- og ungdomsskule og vaksenopplæring

Tenesteleiar: Ingrid Steine Bortne
Telefon: 57 63 18 10
E-post:Ingrid.Steine.Bortne@aurland.kommune.no 

Aurland barne- og ungdomsskule (ABU) er ein fulldelt skule (1.-10. kl.) som ligg omlag 0,5 km frå kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har SFO-tilbod for 1.-4. kl.
 

Lenkje til Aurland barne- og ungdomsskule sin eigen heimeside

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.