Vangen barnehage og Flåm Barnehage

Tenesteleiar Vangen Barnehage: 
Mobil:
E-post: 

Tenesteleiar Flåm barnehage:
Mobil:
E-post:

Gå til informasjon om Vangen og Flåm barnehage her 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.