Rådmann

Steinar Søgaard er rådmann i Aurland kommune.

Telefon:57 63 29 30 
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 

 

Norunn Haugen er HR - sjef i Aurland kommune.

Telefon: 57 63 29 61
Mobil: 476 74 567
E-post: Norunn.Haugen@aurland.kommune.no

HR-sjef er fast avløysar for rådmann. 

 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.