Sentralarkiv

Sentralarkivet er lokalisert i 1. etasje på rådhuset. Arkivet tek i mot all post til kommunen og vidarefordelar denne. Dei registrerer og skannar også alle arkivverdige dokument.

Margunn Tolleshaug
Telefon: 57 63 29 21
E-post: Margunn Tolleshaug 

Solfrid Løland Borlaug
Telefon: 57 63 29 37
E-post: Solfrid Borlaug
 

 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.