Økonomi

Økonomisjef: Reidar Johnsen
Telefon: 57 63 29 40
E-post: Reidar Johnsen


Ketil Horvei
Telefon: 57 63 29 53
E-post: Ketil Horvei

Unni Grønsberg
Telefon: 57 63 29 55

E-post: Unni Grønsberg

Hovudoppgåver

  • Budsjett
  • Innkrevjing
  • Rekneskap