Lønn

Fagleiar lønn
May Tone Nygård
Telefon: 57 63 29 54
E-post: May Tone Nygård

Lønn
Evy Ersvåg Veum
Telefon: 57 63 29 31
E-post: Evy Ersvåg Veum 
 
Ann Kristin Lilleby Jevnaker
Telefon: 57 63 29 61
E-post: Ann Kristin Lilleby Jevnaker 

Hovudoppgåver lønn:

  • berekning og utbetaling av løn
  • refusjonshandsaming