Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Korleis gje innspel til samfunnsdelen

Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til heile kommunen og det er derfor viktig at alle, både innbyggjarar, lag og organisasjonar, næringsliv, politikarar og andre aktørar deltek i utforminga av planen.  

Medverknad

Samfunnsdelen til kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument. Den skal styre samfunnsutviklinga dei neste tolv åra. Kommuneplanen blir delt inn i ein samfunnsdel og ein arealdel. 

Oversikt over kommunalt plansystem