Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Vedtatt samfunnsdel

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen for Aurland kommune 3.nov 22. 

Bilete frå Framsikt - forsida av samfunnsdelen

Vidare arbeid med samfunnsdelen

Administrasjonen arbeider no med å utarbeide høyringsutkast. Målet er å leggje ut planen på høyring før sommaren og vedta planen i løpet av hausten 2022. 

Her er innspela frå dykk

I den første innspelsrunden til samfunnsdelen fekk me inn rundt 50 innspel, der halvparten var frå einingane i kommunen og halvparten var frå innbyggjarane og overordna myndigheiter. Nedanfor ser du eit samandrag av alle innspela fordelt på tema. 

Framover skal administrasjonen arbeide med eit utkast til ny samfunnsdel. Neste høve til å gje innspel er når planen blir lagt ut på høyring.

Lysbilde1

Møt oss på butikken - for å gi innspel til samfunnsdelen

Du kan møte oss på butikken på tysdag og laurdag for å gi innspel, stille spørsmål og få informasjon om korleis du kan bidra i arbeidet med samfunnsdelen.

Tysdag 2.feb kl.15-17: Undredalsbui og framføre Coop i Flåm

Laurdag 6.feb kl.12-14: Joker Gudvangen og framføre Spar på Aurlandsvangen

Illustrasjon frå Distriktssenteret.no

Påmelding til temamøte – lokalsamfunn og næring

I samband med arbeidet med samfunnsdelen arrangerer Aurland kommune fleire temamøte om lokalsamfunn og næring i februar. Her får du informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist.

Illustrasjon temamøte frå drodleriet.no

Innspel til samfunnsdelen

Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.

Illustrasjon frå Arendalsfolk.no

Har du meining om framtida til Aurland? Slik kan du bidra

Aurland kommune har starta arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til kommunen dei neste tolv åra og derfor ønskjer me at så mange som mogleg bidrar i planprosessen. Her kjem informasjon om korleis du kan bidra.

Medverknad

Vi gjennomfører innbyggjarundersøking per telefon!

Bur du i Aurland kommune? I dei næmaste vekene kan du bli oppringt av Sentio Research Group. Sentio ringer frå eit telefonnummer i serien 61409150-6140959 eller 74605730.

Brukerundersøkelse illustrasjon

Oppstart av arbeidet med samfunnsdelen

Arbeidet med samfunnsdelen starta opp i september. I første omgang vart det arbeida med planprogrammet, mens no er det fokus på planlegging av opne møte og det er starta på nødvendige utgreiingar. 

Framdriftsplan