Rådhuset Aurland kommune

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vart vedteke i kommunestyret 13.12.2018

19. desember 2018

Driftsbudsjettet for 2019 vart vedteke i samsvar med framlegget frå formannskapet. Investeringsbudsjettet vart vedteke med ei ramme på kr 75.355.000 for 2019 og med ei samla ramme på om lag kr 200.000.000 for perioden.

Les mer

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland