Kreftkoordinator

Kreftsjukepleiar Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator i Aurland kommune. Kreftkoordinatar har kontor i 2. etg på Fjordsenteret. Kontortid kl 8.00 - 15.30 torsdag, fredag og annankvar onsdag (oddetalsveke). Telefon 97 69 92 66.

Kva kan kreftkoordinator hjelpa med?

  • Vera ressurssperson for den som er kreftråka og deira pårørande
  • Gi råd og rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
  • Vera ein samtalepartnar som kan hjelpa å sortera tankar i ein vanskeleg situasjon
  • Vera bindeledd mellom pasient, fastlege, spesialhelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt med dei ulike tenestene og aktuelle samarbeidspartnarar
  • Koordinera og tilretteleggje kvardagen for kreftsjuke og pårørande på best muleg måte
  • Heimebesøk til pasient og pårørande
  • Vera ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller er pårørande av besteforeldre, føresatte eller sysken med kreft
  • Informere om ulike tenester og tilbod innan kreftomsorg

Ein treng ikkje tilvising eller søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Den kreftråka, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt.

Tilbodet er gratis

Kreftkoordinator har kontortid frå kl. 08.00 – 15.30: Torsdag, fredag og annakvar onsdag (oddetalsveke) Telefonnr: 97699266

 

 

Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator
Kreftkoordinator Linda Mannes
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Leiar for Pleie og omsorg 
Kari Voldum 
Tlf. 57 63 18 60 / 959 846 55

Adresse: 
Aurland Helsetun

Skjerdalsvegen 31

Kontortid:  
Måndag, onsdag og torsdag
kl 8.30- 14.00 

Dagleg leiar for dagtilbod for heimebuande personar med demens og kognitiv svikt:
Grete Helene Sæterdal
Tlf 95 98 46 42

Soneleiarar:
Aurland /Vassbygdi/Gudvangen:
Inger Lise Dale
Tlf 95 98 46 27

Flåm/Undredal:
Marit Irene Aas Nesheim
 Tlf. 95 98 46 41

Leiar for Helse og førebygging
Guri Olsen
Tlf. 57 63 20 27
Mobil: 959 84 663

Besøksadresse:
Fjordsenteret 2.etasje

Postadresse:
Vangen 1
5745 Aurland /
post@aurland.kommune.no

 

NAV Aurland
Leiar for NAV Aurland:
Einar Moen

Tlf.: 55 55 33 33
e-post: 
nav.aurland@nav.no