Kreftkoordinator

Kreftsjukepleiar Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator i Aurland kommune. Kreftkoordinatar har kontor i 2. etg på Fjordsenteret. Kontortid kl 8.00 - 15.30 torsdag, fredag og annankvar onsdag (oddetalsveke). Telefon 97 69 92 66.

Kva kan kreftkoordinator hjelpa med?

  • Vera ressurssperson for den som er kreftråka og deira pårørande
  • Gi råd og rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
  • Vera ein samtalepartnar som kan hjelpa å sortera tankar i ein vanskeleg situasjon
  • Vera bindeledd mellom pasient, fastlege, spesialhelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt med dei ulike tenestene og aktuelle samarbeidspartnarar
  • Koordinera og tilretteleggje kvardagen for kreftsjuke og pårørande på best muleg måte
  • Heimebesøk til pasient og pårørande
  • Vera ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller er pårørande av besteforeldre, føresatte eller sysken med kreft
  • Informere om ulike tenester og tilbod innan kreftomsorg

Ein treng ikkje tilvising eller søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Den kreftråka, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt.

Tilbodet er gratis

Kreftkoordinator har kontortid frå kl. 08.00 – 15.30: Torsdag, fredag og annakvar onsdag (oddetalsveke) Telefonnr: 97699266

 

 

Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator
Kreftkoordinator Linda Mannes

Kontaktinformasjon

Leiar for Pleie og omsorg

Kari Voldum

Tlf. 57 63 18 60 / 959 846 55

 

Adresse:

Aurland Helsetun

Skjerdalsvegen 31

 

Kontortid: 

Måndag, onsdag og torsdag

kl 8.30- 14.00

 

Dagleg leiar for dagtilbod for heimebuande personar med demens og kognitiv svikt:

Grete Helene Sæterdal

Tlf 95 98 46 42

 

Avdelingsleiar for heimebaserte tenester:

Marit Irene Aas Nesheim
Tlf. 95 98 46 41

 

Leiar for Helse og førebygging

Guri Olsen

Tlf. 57 63 20 27

Mobil: 959 84 663

Besøksadresse:

Fjordsenteret 2.etasje

Postadresse:

Vangen 1

5745 Aurland /

post@aurland.kommune.no

 

Kreftkoordinator 
Kontortid frå kl. 08.00 – 15.30: Torsdag, fredag og annakvar onsdag (oddetalsveke) 
Telefonnr: 97699266

 

NAV Aurland

Leiar for NAV Aurland:

Einar Moen

Tlf.: 55 55 33 33

e-post: nav.aurland@nav.no