Møteplan kontrollutvalet 2019

Dato Tid Stad Merknad
Møteplan kontrollutvalet 2019
12.februar kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset  
23. april kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset kan bli flytta avhengig av kor tid rekneskapen er klar
11. juni kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset  
17. september Ny tid:
kl. 14.00
Møterom 216, rådhuset  
19. november  kl. 09.00 Møterom 216. rådhuset  

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com