Administrativ organisering

Aurland kommune er organisert i ein to-nivåmodell med 9 tenesteeiningar, i tillegg til NAV.

Rådmann
Rådmann Steinar Søgaard
Telefon:57 63 29 30 
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 


HR - sjef
Norunn Haugen
Telefon: 57 63 29 60
Mobil: 476 74 567
E-post: Norunn Haugen 
HR-sjef er fast avløysar for rådmann. 

Støtte og stab er organisert under rådmannen og utførar tenester både internt i Aurland kommune sin tenesteproduksjon og ut mot brukar.   

Tenesteeiningar
Kommunen har ni tenesteeiningar i tillegg til NAV Aurland. Tenesteleiar for kvar eining har fullt personal- og økonomisk ansvar.

 

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland