Sogn regionråd

Sogn regionråd er skipa som eit interkommunalt selskap med heimel i §27 i kommunelova. Rådet er sett saman av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal, Høyanger, Årdal og Aurland.

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland