ÅLA (V)

Etter at Lærdalstunnelen opna, vart dei fire sognekommunane sør for Sognefjorden i 2001 samde om å utvikla fellesløysingar innanfor eit felles bu-, opplevings- og arbeidsområde.

Samarbeidet byggjer i hovudsak på Vertskommunemodellen. Samarbeidet kan gjelda mellom to, tre eller alle fire kommunane.

Det er no samarbeid innan:

  • IKT
  • Sak/arkiv
  • Landbrukskontor
  • Skatteoppkrevjar
  • Løn og faktura
  • Rekneskap
  • HMS
  • Legevakt

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland