Kontaktinformasjon

Kommunen har per no ikkje eit aktivt Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. 

 
Spørsmål kan rettast til politisk sekretariat v/ Margunn Tolleshaug 
 
tlf. 57 63 29 35
mobil 971 36 237