Skatt

07. august 2015 Les mer

SIMAS

19. oktober 2010 Les mer...

ÅLA (V)

19. oktober 2010 Les mer...

Sogn regionråd

19. oktober 2010 Les mer...

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.