Møteplan 2019

Oversikt over møte i politiske utval 2019 finn du her: 

Plan for møte i politiske utval i 2019
Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des.
Kommunestyret 17.00   14 28* 25

 

20*     5 3* 7 12*
Administrasjonsutvalet* 10.00                         
Formannskapet 10/12.00 30*   7 11 16  6   29   31

21

5
Næringsutvalet*                          
Plan og utvikling 12.30 28   4 8   3   26   28 18  
Omsorg, oppvekst og kultur 12.30 28   4 8   3   26   28 18  
Prosjekt, drifts- og eigedomsutvalet 12.30 28   4 8
avlyst
  3   26   28 18  

Ordføraren/leiaren i utval kan kalla inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

Kommentar til utval/møte merka med*:
* administrasjonsutvalet og næringsutvalet: fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.
* 30. januar: onsdag .
* 28. mars: strategidag for kommunestyre, start kl. 09.00. Ordinært møte kl. 17.00
*20. juni: kommunestyremøte med eigarskapsdag. Eigarskapsdagen inngår i ordinært møte, med møtestart kl. 17.00
*3. oktober: konstituerande møte 
12. desember: møtestart kl. 12.00

Valstyret er ikkje lagt inn, men møte vert i utgangspunktet lagt til same dag som formannskapet har møte. I samband med møte i formannskapet kan det og bli møte i fondstyre, kommuneplannemnda og kommunalt klageorgan. 

Skulefri: Vinterferie veke 8. Hausferie veke 41 .

Møteplan kontrollutvalet 2019

Møteplan Aurland hamnestyre 2019

Møteplanen for Aurland Eldreråd 2019

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Margunn Tolleshaug

Telefon: 57 63 29 35
Mobil:971 36 237

E-post:
Margunn Tolleshaug

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland