Skjema

Under kan du finne lenkjer til skjema og søknadar til kommunen. For skjema som kan sendast inn elektronisk vert dataene kryptert og sendt over sikker linje Til tross for dette bør ein vere varsom med kva for informasjon ein legg inn.

 
 
Når ein vel eit skjema i lista får ein høve til å logge inn eller fortsetje til skjema utan å logge inn.

Føremonen ved å logge inn er:
·         Du kan lagre utkast og halvt utfylte skjema.
·         Du får oversikt over skjema som er sendt inn, dato og klokkeslett for innseindinga og referansenummer.
 
For å ivareta  personvern og sikkerhet vert ikkje innhaldet i skjema lagra.
Om du ynskjer å sjå dei innsendte skjemadataene dine, kan du kontakte sentralarkivet i Aurland kommune på post@aurland.kommune.no.
 

Nokre av skjema er i pdf-format. Disse kan skrivast ut og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland etter utfylling.
 
 
Born og unge
 
Kultur og fritid
 

Natur og miljø
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – søknad
Skjema for bålbrenning (pdf)
Søknad om utsleppsløyve

Melding om naturskade (pdf) - utfylt skjema sendast: Lensmannen i Aurland

 
Eigedom
Kart/oppmåling
 
 
 
 
Løyver servering og alkohol
Løyve - melding om endringar i drifta
 
Diverse
 

Arbeid
Støttekontakt - skjema for å registrere seg som støttekontakt

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland