Plankart Undredal

Områdereguleringsplan for Undredal

07. mars 2019

Plan og utvikling har vedteke at framlegg til områdereguleringsplan for Undredal vert lagt ut til 2.gongshøyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 - høyring

31. oktober 2018

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, vert kommuneplanen sin handlingsdel, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i formannskapet 24.10.2018, sak 077/18.

Les mer
Bilde av plankartet reguleringsplan for Myrdal stasjon

Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon

14. september 2018

Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan for Myrdals stasjon vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer
Bildet viser framlegg til reguleringsendring for varehuset Brødrene Wangen

Reguleringsendring(detalj) for varehuset Brødrene Wangen – offentleg ettersyn

31. august 2018

Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsendring (detalj) for varehuset Brødrene Wangen vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10. 

Les mer

Detaljregulering (endring) for ny tilkomst til Flåm skule - vedtak av plan

27. juni 2018

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 21.06.2018,sak 057/18 vedteke reguleringsendring(detaljregulering) for ny tilkomst til Flåm skule. 

Les mer
Planavgrensing detaljregulering for ny barnehage

Planområdet til den nye barnehagen blir utvida

05. juni 2018

Kommunestyret vedtok i mai 2017 at den nye barnehagen skal byggast i området mellom Aurland barne- og ungdomsskule og verkstaden ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (alternativ B). 

Les mer
Plankart

Reguleringsendring for tilkomst til nedre del av Ty del 2 - offentleg ettersyn

25. april 2018

Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan (detaljregulering) for tilkomst til nedre del av Ty del 2 vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10. 

Les mer

Detaljregulering (endring) for Stegastein - vedtak av plan

22. mars 2018

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 14.09.2017, sak 67/17 vedteke detaljregulering (endring) for Stegastein.

Les mer

Reguleringsendring for Orøyane – utlegging til offentleg ettersyn

22. mars 2018

Aurland kommune har 05.03.2018 i sak 016/18 vedteke at framlegg til reguleringsplan (detaljeregulering) for Orøyane vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10. 

Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar