Ope informasjonsmøte

Tema: Framlegg frå Sjøfartsdirektoratet til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i verdsarvfjordane.
Tid og stad: Onsdag 22. august 2018 kl. 17.00 i kommunestyresalen Aurland Rådhus.

Innleiingar ved:
Bjørn Pedersen, Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet
Jan Paulsen, seniorrådgjevar skipsfart i Bellona
Tor Johan Pedersen, fagansvarleg cruise i Innovasjon Norge

Har du spørsmål?
Send dei inn på sms til 959 84 649

Vel møtt !

Det vert også høve til å følgje møtet på Aurland kommunetv

 


Noralv Distad
ordførar

Rådhuset Aurland kommune
Rådhuset Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland