Torfinn Breisnes er død

Torfinn Breisnes døydde i dag, 73 år gamal. Torfinn Breisnes arbeidde i Aurland kommune frå 1978 til 2003.

Han var bygningssjef og fungerte i periodar som etatsleiar.

Me minnast Torfinn Breisnes for sin lange innsats for Aurland kommune, og lyser fred over minnet.

Noralv Distad
ordførar

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap