Steinshølen i Flåm 9.6.15 Foto Noralv Distad

Sikring av kommunal veg ved Steinshølen – beredskapssituasjonen i Aurland

09. juni 2015

Vegen ved Steinshølen i Flåm er no i ferd med å bli sikra. Her ligg elva tett inn til vegen og Flåmsbana.

Les mer

Flåmselva - Steinshølen - utsett område i samband med vår- og sommarflaum (pdf)

22. mai 2015

Brev sendt til NVE Region vest frå Aurland kommune 22.mai 2015.

Les mer

Fråsegn til tiltaksplanen for Flåmselvi (pdf)

08. april 2015

Fråsegn frå Aurland kommune til tiltaksplanen for sikring i Flåmselvi. (Fråsegn av 27.03.2015 sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat)

Les mer

Referat frå møtet 9.3.15 - informasjon om tiltaksplan for sikring i Flåmselvi (pdf)

10. mars 2015

Her kan du lese referatet frå det opne informasjonsmøtet i Trudvang Ungdomshus måndag 9.mars 2015. Tema for møtet var NVE sitt framlegg til tiltaksplan for sikring i Flåmselvi. Frist for å komme med merknad til tiltaksplanen er måndag 23.mars 2015.

Les mer

Tiltaksplan for sikring av Flåmselvi - høyring

09. mars 2015

NVE har utarbeidd framlegg til tiltaksplan for sikring av Flåmselvi. Kommunen er ansvarleg for lokal høyring av planforslaget.

Les mer

Informasjonsmøte sikringsplan - Flåmselvi

09. mars 2015

NVE informerar om framlegget til sikringsplan som er lagt ut på høyring.

Les mer

Sikringsplan for Flåmsvassdraget klar 1. mars

13. februar 2015

NVE jobbar for at sikringsplanen skal vere klar 1. mars. Dato for nytt ope informasjonsmøte er 9.mars kl. 18.00.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kommunal driftseining
Tenesteleiar KDE
Reinhardt Sørensen 
tlf.57 63 29 10
mobil 959 84 604

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE)

Svein Arne Vågane
Epost: sav@nve.no
Tlf: 22 95 95 35