Temacafè torsdag 20. april

Temacafè - ein møteplass for deg som har / har hatt kreft, pårørande, venner og etterlatne.
Temacafè i Lærdal (doktorheimen) torsdag 20. april  kl. 18:30 - 20:30

Forløpskoordinatorane i Helse Førde ( Førde sentralsjukehus) kjem og informerer om «pakkeforløp for kreft» 
Enkel servering.

Linda Mannes, Kreftkoordinator/Spesialsjukepleiar koordinerande eining Aurland kommune.

KAFE: Ein gong i månaden framover vert det temakafe for kreftramma i Årdal og Lærdal. Når arrangementet  er i Lærdal er det den gamle Doktorheimen (biletet) som skal nyttast. – Me trur det er behov for ein slik arena og møteplass, seier kreftkoord
Doktorheimen, Lærdal
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap