Sogn regionråd

Sogn regionråd er skipa som eit interkommunalt selskap med heimel i §27 i kommunelova. Rådet er sett saman av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal, Høyanger, Årdal og Aurland.

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap