Skatt

Skatteoppkrevjarfunksjonen i Aurland
Aurland kommune samarbeidar med Lærdal og Vik om felles skatteoppkrevjarfunksjon.

Funksjonen er lokalisert til rådhuset i Lærdal

Skatteoppkrevjar Lærdal kommune

Tlf. Lærdal kommune 57 64 12 00

Besøksadresse:
Lærdal rådhus

Postadresse:
Lærdal, Aurland og Vik skatteoppkrevjarkontor
Postboks 83
6886 LÆRDAL

Dersom ein treng skjema eller ønskjer hjelp til utfylling av skjema eller liknande kan ein framleis ta kontakt med økonomikontoret i Aurland kommune, men for andre spørsmål i samband med skatteoppkrevjarfunksjonen skal ein ta kontakt med kontoret i Lærdal.

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland