Skatt

Skatteoppkrevjarfunksjonen i Aurland
Aurland kommune samarbeidar med Lærdal og Vik om felles skatteoppkrevjarfunksjon.

Funksjonen er lokalisert til rådhuset i Lærdal

Skatteoppkrevjar Lærdal kommune

Tlf. Lærdal kommune 57 64 12 00

Besøksadresse:
Lærdal rådhus

Postadresse:
Lærdal, Aurland og Vik skatteoppkrevjarkontor
Postboks 83
6886 LÆRDAL

Dersom ein treng skjema eller ønskjer hjelp til utfylling av skjema eller liknande kan ein framleis ta kontakt med økonomikontoret i Aurland kommune, men for andre spørsmål i samband med skatteoppkrevjarfunksjonen skal ein ta kontakt med kontoret i Lærdal.

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap