Serviceskyss 2017

Serviceskyssen er open for alle. Du må tinga plass innan kl. 19 dagen før. Du tingar plass ved å ringe Aurland Taxi, tlf. 90 13 08 08.
 

Serviceskyssen er eit brukarstyrt transporttilbod som er ope for alle , og skal vere tilrettelagd for alle. Du blir henta heime hjå deg sjølv, og køyrt heim att til døra. 

Serviceskyssen i Aurland er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Aurland kommune og Aurland Taxi.    

Ruteoversikt for 2017 finn du her (pdf)

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap