Samarbeidsrådet Aurland, Vik og Voss

Aurland kommune vart med i samarbeidsrådet i 2009.

Føremålet
Føremålet med dette rådet er å styrkja næringslivet i regionen Aurland, Vik, Voss. Hovudvekta er lagt på landbruk og reiseliv.Vidare skal me samarbeida om samferdsle og kultur.


Leiarvervet går på omgang mellom ordførarane i dei tre kommunane, og sekretariatet ligg fast i Voss kommune.
 

Vedtekter for samarbeidsrådet Aurland, Vik, Voss

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap