English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Planar og prosjekt

I menyen til venstre finn du alle planar og prosjekt som er ferdige, pågår eller som skal kome i framtida.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland


Tenesteleiar kommunal driftseining
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Rådgjevar 
Jan Olav Å. Møller
tlf 57 63 29 73
mob 959 84 656

Rådgjevar
Ingunn Bårtvedt Skjerdal
tlf 57 63 29 11

 

 

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar

Web levert av CustomPublish AS