Møteplan 2017

Oversikt over møte i politiske utval 2017 finn du her: 

Plan for møte i politiske utval i 2017
Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des.
Kommunestyret 17.00   2   6 18 15     14 19 23 14
Administrasjonsutvalet* 10.00                        
Formannskapet 12.00 26   30   10 8     7 12 16 7
Næringsutvalet*                          
Plan og utvikling 12.30 23   27   8 6   28   9 13 4
Omsorg, oppvekst og kultur 12.30 23 13 27   8 6   28   9 13 4
Prosjekt, drifts- og eigedomsutvalet 12.30 23 13 27   8 6   28   9 13 4
Folkevaltdag (temadagar) 09.00   2. feb.
Økonomi
              19. okt
Budsjett
   

Ordføraren/leiaren i utval kan kalla inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

Kommentar til utval merka med*:
Administrasjonsutvalet: Fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.
Næringsutvalet: Fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.

Skulefri:
Vinterferie veke 8
Haustferie veke 41

Møteplan Kontrollutvalet

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Margunn Tolleshaug

Telefon: 57 63 29 35
Mobil:971 36 237

E-post:
Margunn Tolleshaug

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland