Møteplan 2017

Oversikt over møte i politiske utval 2017 finn du her: 

Plan for møte i politiske utval i 2017
Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des.
Kommunestyret 17.00   2   6 18 15     14 Ny dato 26 23 14
Administrasjonsutvalet* 10.00                        
Formannskapet 12.00 26   30   10 8     7 Ny dato
19
13**
16
23**
7
Næringsutvalet*                          
Plan og utvikling 12.30 23   27   8 6   28   Ny dato 16 13
20**
4
Omsorg, oppvekst og kultur 12.30 23 13 27   8 6   28   Ny dato
    16
Ny dato
10
20**
4
Prosjekt, drifts- og eigedomsutvalet 12.30 23 13 27   8 6   28   Ny dato
    16
13
20**
4
Folkevaltdag (temadagar) 09.00   2. feb.
Økonomi
              Ny dato
16. okt

Budsjett
   

Ordføraren/leiaren i utval kan kalla inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

Kommentar til utval merka med*:
Administrasjonsutvalet: Fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.
Næringsutvalet: Fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.

Kommentar til møte merka med **:
Ekstra møte

Skulefri:
Vinterferie veke 8
Haustferie veke 41

Møteplan Kontrollutvalet

 

Møteplan Aurland Hamnestyre 2017
Månad Mars April Juni August Sept. November
Møtedato 1 19 29 21 14 22

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Margunn Tolleshaug

Telefon: 57 63 29 35
Mobil:971 36 237

E-post:
Margunn Tolleshaug

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland