Møteplan kontrollutvalet 2018

Dato Tid Stad Merknad
Møteplan kontrollutvalet 2018
07.februar kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset  
30. april kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset kan bli flytta avhengig av kor tid rekneskapen er klar
20. juni kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset  
19. september kl. 09.00 Møterom 216, rådhuset  
30. oktober kl. 09.00 Møterom 216. rådhuset  

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com