Kommunestyresalen kl. 17.00

Møte i kommunestyre torsdag 14. september

Sakspapir ligg ute til offentleg gjennomsyn hjå Coop i Flåm, Undredalsbui, Hylland`s eftf. og på rådhuset. Elektronisk her på nettsida

På saklista:

 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Spørjetime - retningsliner for spørjetimen finn du her 
 • Referatsaker
 • Open post
 • AIS - rehabilitering av symjebasseng, terapibad og garderobar- finansiering
 • Regulering av festeavgifter
 • Revidert VA-forskrift for Aurland kommune
 • VA anlegg Flåm - kommunal medverknad til etablering av pumpestajonar
 • Detaljregulering (endring) for Stegastein - vedtak av plan
 • Heradshuset – rehabilitering av tak (sak vert tilgjengeleg elektronisk måndag 11.09.2017)

Orienteringar i møtet:

 • Orientering om tiltak mot skrapesjuke v/ CWD – koordinator Lars Nesse.
 • Orientering om arbeidet med redusert utslepp frå skipsfart v/ Noralv Distad.
 • Det vert lagt fram statusrapport for prosjektet i pleie og omsorg.
   

Sakspapir til møtet i kommunestyret 14. september kan du lese her 

 
 

 

 

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap