Aurland legekontor

Opningstider
Måndag - fredag, kl 08.00 - 15.30.  Lunsj vert avvikla mellom kl. 11:30-12:00.

Telefontid
57 63 29 99 (ekspedisjonen):
Måndag og tysdag:
08.30 - 11.00 og 13.00 - 15.00
Onsdagar:
09.30 - 11.00 og 13.00 - 15.00
Torsdag og fredag:
08.30 - 11.00 og 13.00-15.00
116117  Legevakt (døgnvakt)
113 for øyeblikkeleg hjelp 

Telefon legevakt
116117 Sogn interkommunale legevaktsentral på Lærdal sjukehus er døgnbemanna, og tek imot telefonar til legevakta og handterer desse vidare.
113 (nødtelefon)

Om Aurland legekontor: Kommunelegetenesta i Aurland har tre faste legar. Kommunelege I og kommunelege II og kommuneeg III. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommunelege I er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Gå til informasjon om fastlege og bytte av fastlege her 

Sjå også:Tenesteerklæring

Tilsette ved Aurland kommunelegekontor:
Kommuneoverlege Trygve Ness
Kommunelege  Christoffer Asbjørnsen
Turnuslege
Legesekretær Liv Jorunn Vestreim
Sjukepleiar Laila Sørheim
Sjukepleiar Dorte Marit Stende 
 
Arbeidsområde:
Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt på dagtid (Aurland er knytta til felles legevakt på Lærdal sjukehus)
Smittevern og miljøretta helsevern
 
Tips ein ven Skriv ut