English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Aurland kommunelegekontor

Opningstider
Måndag - fredag, kl 08.00 - 15.30.  Lunsj vert avvikla mellom kl. 11:30-12:00.

Telefon
57 63 29 99 Måndag til fredag kl. 08.00-15.30 (ekspedisjonen)
57 63 20 00 Legevakt (døgnvakt)

 

Telefon legevakt
57 63 20 00 Sogn interkommunale legevaktsentral på Lærdal sjukehus er døgnbemanna, og tek imot telefonar til legevakta og handterer desse vidare.
113 (nødtelefon)

Om Aurland kommunelegekontor: Kommunelegetenesta i Aurland har to faste legar. Kommunelege I og kommunelege II. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommunelege I er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Sjå også:Tenesteerklæring

Tilsette ved Aurland kommunelegekontor:
Kommunelege 1 Trygve Ness
Kommunelege 2  TariQue Sikder  
Turnuslege 
Legesekretær Liv Jorunn Vestreim
Sjukepleiar Laila Sørheim
Sjukepleiar Dorte Marit Stende 
 
Arbeidsområde:
Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt på dagtid (Aurland er knytta til felles legevakt på Lærdal sjukehus)
Smittevern og miljøretta helsevern
 

Kontaktinformasjon

Adresse:
Fjordsenteret 1. høgd

Kontortid:
Måndag – fredag,
kl. 08.00 – 15.30

 
Telefon:
Ekspedisjon:
57 63 29 99
 
Legevakt:
57 63 20 00
 
Nødtelefon:
113
 
Kommunelege 1: Trygve Ness
Web levert av CustomPublish AS