English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Aurland kommunelegekontor

Opningstider
Måndag - fredag, kl 08.00 - 15.30.  Lunsj vert avvikla mellom kl. 11:30-12:00.

Telefon
57 63 20 00 Måndag til fredag kl. 08.00-15.30 (ekspedisjonen)

Telefon legevakt
57 63 20 00 Vaktordning: Utanom ordinær opningstid vert telefonen kopla til AMK Førde.
113 (nødtelefon)

Om Aurland kommunelegekontor: Kommunelegetenesta i Aurland har to faste legar. Kommunelege I og kommunelege II. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommunelege I er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Sjå også:Tenesteerklæring

Tilsette ved Aurland kommunelegekontor:
Kommunelege 1 Trygve Ness
Kommunelege 2  TariQue Sikder  (i vikariat for Lars Moland)
Turnuslege 
Legesekretær Liv Jorunn Vestreim
Sjukepleiar Laila Sørheim
Sjukepleiar Dorte Marit Stende 
 
Arbeidsområde:
Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt
Smittevern og miljøretta helsevern
 

Kontaktinformasjon

Adresse:
Fjordsenteret 1. høgd

Kontortid:
Måndag – fredag,
kl. 08.00 – 15.30

Telefon:
Ekspedisjon:
57 63 20 00

Vaktordning:
57 63 20 00

Nødtelefon:
113
 
Kommunelege 1: Trygve Ness
Web levert av CustomPublish AS