English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Aurland kommunelegekontor

Opningstider
Måndag - fredag, kl 08.00 - 15.30.  Lunsj vert avvikla mellom kl. 11:30-12:00.

Telefon
57 63 29 99 Måndag til fredag kl. 08.00-15.30 (ekspedisjonen)
116117  Legevakt (døgnvakt)
113 for øyeblikkeleg hjelp 

Telefon legevakt
116117 Sogn interkommunale legevaktsentral på Lærdal sjukehus er døgnbemanna, og tek imot telefonar til legevakta og handterer desse vidare.
113 (nødtelefon)

Om Aurland kommunelegekontor: Kommunelegetenesta i Aurland har to faste legar. Kommunelege I og kommunelege II. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommunelege I er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Gå til informasjon om fastlege og bytte av fastlege her 

Sjå også:Tenesteerklæring

Tilsette ved Aurland kommunelegekontor:
Kommunelege 1 Trygve Ness
Kommunelege  Sverre Enkerud
Kommunelege   Ater Sajid  (start 1. desember 2015)
Turnuslege Josef Zaman Kahn
Legesekretær Liv Jorunn Vestreim
Sjukepleiar Laila Sørheim
Sjukepleiar Dorte Marit Stende 
 
Arbeidsområde:
Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt på dagtid (Aurland er knytta til felles legevakt på Lærdal sjukehus)
Smittevern og miljøretta helsevern
 

Kontaktinformasjon

Adresse:
Fjordsenteret 1. høgd

Kontortid:
Måndag – fredag,
kl. 08.00 – 15.30

 
Telefon:
Ekspedisjon:
57 63 29 99
 
Legevakt:
116117
 
Nødtelefon:
113
 
Kommunelege 1: Trygve Ness
Web levert av CustomPublish AS