Ledig stilling som fagarbeidar ved teknisk

Ny truck på miljøstasjonen
Sentrale arbeidsoppgåver: Drift og vedlikehaldsoppgåvar knytta til eigedomsmasse. Deltaking i drift av miljøstasjon. Det er og ønskjeleg at den som vert tilsett kan delta i ulike vaktordningar. Bilde er frå miljøstasjonen og tilsette på teknisk t.v. Jan Inge, Sigmund, Glenn Even og Sindre
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland