Ledig stilling som fagarbeidar ved teknisk

Ny truck på miljøstasjonen
Sentrale arbeidsoppgåver: Drift og vedlikehaldsoppgåvar knytta til eigedomsmasse. Deltaking i drift av miljøstasjon. Det er og ønskjeleg at den som vert tilsett kan delta i ulike vaktordningar. Bilde er frå miljøstasjonen og tilsette på teknisk t.v. Jan Inge, Sigmund, Glenn Even og Sindre
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap