Eigarskapspolitisk plattform for Aurland kommune (pdf)

Vedteken av kommunestyret 31.03.2011

22. februar 2012 Les mer

Aurland Energiverk

02. september 2010 Les mer...

Aurland Hamnevesen KF

02. september 2010 Les mer...

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap