Jord og konsesjon

Felles landbrukskontor ÅLA er sakshandsamar for saker som skal handsamas etter jordlov og konsesjonslov. Årdal, Lærdal og Aurland har delegasjonsreglement for vedtak som skal gjerast i medhald av lovene. Mange avgjerder kan takast av administrasjonen, mellom anna deling av grunneigedom.

Søknad om konsesjon for ervever av fast eigedom skal politisk handsamast.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt oss

Landbrukssjef
Magnhild Aspevik
Tlf:
5764 1230
 

Sakshandsamar
Solgun Haugen
Tlf:
5764 1245
 

Sakshandsamar
Marianne Nygård
Tlf: 
57641232 / 5763 2990
 

Sakshandsamar - viltforvaltning
Knut Fredrik Øi
Tlf: 
9305 9637
e-post:
knut.fredrik.oei@
laerdal.kommune.no

 

Prosjekt sau og utmark
Håvard Øyrehagen
Tlf: 
9176 3761