Hjortebukk

Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA

Det vert arrangert jegermøte på desse datoane i ÅLA:

Lærdal tysdag 15.aug kl 19.00 på Villakssenteret
Aurland onsdag 16.aug kl 19.00 på Trudvang kino
Årdal torsdag 17.aug kl 19.00 i kommunstyresalen på rådhuset.

Program

1900-1915 Velkommen v. lokal forvaltning

1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og prøvetakingsregime v. Christer Rolandsen (NINA)

2000-2015 Kaffi

2015-2100 Soneforskrift/sentral forskrift om skrantesjuke v. Nils Martin Fjær (Mattilsynet)
                   Opplæring i prøvetaking av hjort/elg

2100-         Utlevering av materiell
 

Vel møtt!

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap