Flåm samfunnshus

Orienteringsmøte i Flåm

22. april 2016

Det vert orienteringsmøte i Flåm samfunnshus 28. april kl. 18.30.

Tema:

  • Status for  tiltak etter flaumen i 2014
  • Beredskap

Vel møtt!

 

 

Les mer

Informasjonsmøte om status etter flaumen

15. juni 2015

Det vert  informasjonsmøte i Flåm samfunnshus 23. juni 2015 kl. 13.00 om status etter flaumen i Aurland 28.oktober 2014.

Les mer

Referat frå møtet 9.3.15 - informasjon om tiltaksplan for sikring i Flåmselvi (pdf)

10. mars 2015

Her kan du lese referatet frå det opne informasjonsmøtet i Trudvang Ungdomshus måndag 9.mars 2015. Tema for møtet var NVE sitt framlegg til tiltaksplan for sikring i Flåmselvi. Frist for å komme med merknad til tiltaksplanen er måndag 23.mars 2015.

Les mer

Informasjonsmøte sikringsplan - Flåmselvi

09. mars 2015

NVE informerar om framlegget til sikringsplan som er lagt ut på høyring.

Les mer

Informasjonsmøte om Flåm skule

06. februar 2015

Aurland kommune inviterer til informasjonsmøte om Flåm skule, torsdag 12. februar kl. 20.15 i Flåm samfunnshus.

Les mer

Informasjonsmøte om sikringsplan for Flåmsvassdraget onsdag 21.januar 2015

21. januar 2015

NVE informerar om arbeidet med sikringsplan for Flåmsvassdraget.

Les mer

Flaumen i oktober – presentasjonar på evalueringsmøte

08. januar 2015

8. januar 2015 er det evalueringsmøte etter flaumen 28. oktober. 

Les mer

Referat frå informasjonsmøte om naturskade 03.11.2014

04. november 2014

Det vart halde informasjonsmøte om naturskade i samband med flaumen i Aurland kommune 28.10.2014.

Les mer

Informasjonsmøte om naturskade

03. november 2014

Felles Landbrukskontor ÅLA har fått i oppdrag å invitera til ope møte hantering av naturskade

Les mer

Kontaktinformasjon

Kommunal driftseining
Tenesteleiar KDE
Reinhardt Sørensen 
tlf.57 63 29 10
mobil 959 84 604

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE)

Svein Arne Vågane
Epost: sav@nve.no
Tlf: 22 95 95 35