Informasjonsmøte om Joasetbergi

Torsdag 5. oktober kl. 18.00 i Trudvang.

  • NVE orienterer om geologi, overvaking og varsling til dei andre aktørane
  • Fylkesmannen orienterer generelt om beredskapssystemet
  • Politiet orienterer om planar for evakuering
  • Kommunen orienterer om sine beredskapsplanar

Vel møtt!

Aurland kommune

Joasetbergi oktober 2016 Foto Noralv Distad
Joasetbergi oktober 2016 Foto Noralv Distad
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap