Framlegg om nye krav til utslepp frå båtar og skip

Sjøfartsdirektoratet har lagt fram forslag til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i versarvfjordane.
 

Framlegget kan du lesa her (pdf)

Aurland kommunestyre skal gje fråsegn til framlegget i møte 13. september 2018. (oppsett kommunestyremøte 20. september vert flytta til 13. september)

Ordførar Noralv Distad seier at ein legg opp til eit ope høyringsmøte om framlegget i løpet av august månad. Til dette møtet vil ein invitera Sjøfartsdirektoratet, representantar for ulike fagmiljø og partar saka vedkjem.

 

Høyring - framlegg om nye krav til utslepp frå båtar og skip
Avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen i Sjøfartsdirektoratet orienterte Verdsarvrådet om høyringsframlegget torsdag 7. juni
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap