Reguleringsendring for tilkomst til Flåm skule - vedtak av plan

21. april 2016

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 har Aurland kommunestyre i møte 14.04.2016 sak 031/16, vedteke reguleringsendring(detaljregulering) for tilkomst til Flåm skule.

Les mer
Plankart Flåm skule - klikk på kartet for større utgåve

Reguleringsendring(detaljregulering) for tilkomst til Flåm skule - utlegging til offentleg ettersyn

01. februar 2016

Utval for plan og utvikling har 25.01.2016, sak 005/16, vedteke at framlegg til reguleringsendring(detaljregulering) for tilkomst til Flåm skule, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.

Les mer
Opning av mellombels bru til Flåm skule 17.august 2015

Opning av mellombels bru til Flåm skule

17. august 2015

Gratulerer med dagen alle saman !

Les mer
Flåm skule

Offisiell opning av Flåm skule etter flaumen

13. august 2015

Informasjon frå Flåm skule: Måndag 17. august er ein stor dag for Flåm skule! Det er ikkje berre første dag i eit nytt skuleår, men dagen vi kan ynskje elevane våre tilbake til skulen sin for første gong etter flaumen.

Les mer

Flåm skule - tiltak før skulestart - status 18.06.15

19. juni 2015

Internt notat om klargjering av Flåm skule til skulestart - status pr. 18.6.15.

Les mer

Informasjonsmøte om status etter flaumen

15. juni 2015

Det vert  informasjonsmøte i Flåm samfunnshus 23. juni 2015 kl. 13.00 om status etter flaumen i Aurland 28.oktober 2014.

Les mer

Byggjenemnda for tilkomst Flåm skule - referat frå møtet 17.04.2015 (pdf)

23. april 2015

Tema: Status oppsetting av mellombels bru til Flåm skule

Les mer

Møte i byggjenemnda for tilkomst Flåm skule

16. april 2015

Det vert møte i byggjenemnda for tilkomst Flåm skule fredag 17.april kl.09.00 i kommunestyresalen.

Les mer

Byggjenemnda for tilkomst Flåm skule - referat frå møtet 24.03.2015 (pdf)

08. april 2015

Tema: Framdrift i arbeidet med bruløysing.

Les mer

Skjønnsmidlar til mellombels bru

31. mars 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort det klart at Aurland kommune kan nytta skjønnsmidlar til finansiering av mellombels  bru til Flåm skule.

http://kyrkja.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/tilsetjingar-i-bjorgvin-24.-mars/

Kontaktinformasjon

Kommunal driftseining
Tenesteleiar KDE
Reinhardt Sørensen 
tlf.57 63 29 10
mobil 959 84 604

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE)

Svein Arne Vågane
Epost: sav@nve.no
Tlf: 22 95 95 35