ÅLA (V)

Etter at Lærdalstunnelen opna, vart dei fire sognekommunane sør for Sognefjorden i 2001 samde om å utvikla fellesløysingar innanfor eit felles bu-, opplevings- og arbeidsområde.

Samarbeidet byggjer i hovudsak på Vertskommunemodellen. Samarbeidet kan gjelda mellom to, tre eller alle fire kommunane. Vik ynskjer ikkje å delta i nye samarbeidsløysingar.

Det er no samarbeid innan:

  • IKT
  • Sak/arkiv
  • Landbrukskontor
  • Skatteoppkrevjar
  • Løn og faktura
  • Rekneskap
  • HMS
  • Legevakt

Intensjonsavtale

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap