Gudsteneste i Vangen kyrkje

Julemesse ved Johannes Noord.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: mandag 24. desember 16:00