Gudsteneste i Bakka kyrkje

Julemesse ved Johannes Noord.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Bakka kyrkje
Tid: mandag 24. desember 14:00